Wantsen

Wantsen (Heteroptera) vormen een onderorde van insecten die, evenals de onderordes van respectievelijk cicaden en plantenluizen , deel uitmaakt van de overkoepelende orde der Hemiptera . Deze indeling is niet geheel onomstreden, omdat de cicaden waarschijnlijk van de wantsen afstammen, en hun groep derhalve niet als gelijkwaardige onderorde naast de wantsen kan worden gezien.

Wantsen blijven vaak klein, de meeste soorten zijn kleiner dan een centimeter. Ze hebben in beginsel vier vleugels, bij sommige soorten zijn deze gereduceerd . Wantsen kennen een onvolledige gedaanteverwisseling . Ze verschillen van andere groepen insecten doordat ze buisvormige monddelen hebben waarmee voedsel wordt opgezogen.

Sommige soorten, bijvoorbeeld de bedwants staan bekend als plaaginsecten die ook binnenshuis voorkomen. Een aantal soorten veroorzaakt schade aan landbouwgewassen, maar minder verwoestend dan bijvoorbeeld plantenluizen of sprinkhanen . Van veel wantsensoorten kunnen de mannetjes, net als bij sprinkhanen, geluid produceren, dankzij – per soort verschillende – aanpassingen aan het lichaam. Van bepaalde wantsensoorten maken ook de wijfjes en larven zoemgeluiden. Dankzij haar-achtige zintuigen op hun voelsprieten kunnen wantsen geluid (d.w.z. geluidstrillingen) waarnemen.

Voor foto’s zie submenu’s .

%d bloggers liken dit: