Dagvlinders

Vlinders, kapellen of schubvleugeligen (Lepidoptera) zijn een orde van gevleugelde insecten . De orde van de vlinders is na de orden van de vliesvleugeligen , de tweevleugeligen en de kevers , de grootste insectenorde binnen het dierenrijk : er zijn ongeveer 160 000 beschreven soorten. Vlinders leven in uiteenlopende biotopen : van koude toendra’s tot woestijnachtige gebieden. De meeste soorten leven in tropische of subtropische gebieden. In het Nederlandse soortenregister staan van de 18000 inheemse Nederlandse insectensoorten ruim 2200 soorten als vlinder geregistreerd, zodat ruim 12% van de Nederlandse insectensoorten bij de orde van de vlinders is ingedeeld.

Voor foto’s zie submenu’s .

%d bloggers liken dit: