Hommels

Hommels (Bombus) zijn een geslacht van insecten die behoren tot de familie bijen (Apidae). Er zijn wereldwijd ongeveer 250 soorten hommels die van nature voorkomen in Europa , Noord Afrika , Azië , Noord en Zuid Amerika .Verschillende Europese hommelsoorten zijn door de mens geïntroduceerd in Nieuw Zeeland en Tasmanië . In België en Nederland komen ongeveer dertig verschillende soorten voor, waarvan enkele zeldzaam zijn.

%d bloggers liken dit: