Juffers

De juffers of gelijkvleugeligen (Zygoptera) zijn een ondeorde van insecten , een van de twee recente onderorden binnen de orde van de libellen (Odonata). Wereldwijd zijn ruim 2700 soorten juffers beschreven, in Europa komen slechts 49 soorten voor (het aantal hangt af van de definitie van Europa). In Nederland zijn 26 soorten aangetroffen .

Juffers zijn van de Anisoptera ( echte libellen of ongelijkvleugeligen) te onderscheiden door een aantal kenmerken (zie aldaar): ze zijn over het algemeen lichter gebouwd; de ogen zijn relatief klein en staan ver uit elkaar; in rust vouwt een juffer de vleugels achter de rug (met uitzondering van de pantserjuffers ), terwijl een echte libel ze spreidt.

Zowel ongelijk- als gelijkvleugeligen kennen een onvolledige gedaanteverwisseling , de larve vervelt en wordt pas na de laatste vervelling een gevleugeld insect met vaak felle kleuren. De larve is tamelijk klein, tot ongeveer twee centimeter, met een smal achterlijf waaraan drie veerachtige staartkieuwen zitten (larven van gelijkvleugeligen hebben geen kieuwen en zijn plomper gebouwd). Ze bewegen zich voort door het achterlijf heen en weer te kronkelen (larven van echte libellen hebben ‘straalaandrijving’).

%d bloggers liken dit: