Een school die verdween

Het is een school die eigenlijk wel in deze buurt thuishoort en zich op de grens bevond van Treebeek en het Eynder veld .  De school werd vlak na de eerste wereldoorlog gebouwd : ook toen werden de koloniën Treebeek en Haansberg uit de grond gestampt en de kinderrijke gezinnen hadden wel behoefte aan een protestantse school , een lagere- en MULO school . De school was ook bekend onder de naam Haansbergschool . De foto is gemaakt vanaf een locatie bij de Uterweg richting spoorbrug , die toen over de lijn Hendrik-Emma lag ( nabij het voormalig kolendepot ) De school werd gesloopt vanwege de buinkoolwinning , juist in dat gebied zou Carisborg een enorm gat slaan net ten zuiden van Treebeek .lagere school3

Een geheimzinnige villa ?

Direct naast Tuindorp , ten Oosten daarvan , lag een klein landgoed en ik weet mij nog goed te herinneren dat we er altijd met de bus langskwamen . Er stond een villa op , met veel glas aan de voorzijde . Op kadastrale kaartjes is het ingetekend , gebouwd rond 1960 en afgebroken rond 1985 . Geen foto’s , geen gegevens , niets . Zo snel als het er stond was het ook weer weg . Ik weet dat ik op- mijn strooptochten wel eens achterom ben geweest tijdens de sloop , en er was een betonnen ondergronds “iets” , een schuine oprit verschafte toegang . Een garage ? Wel groot . Alles is verdwenen en ik ben al tijden op zoek naar foto’s van dit geheimzinnige complex ……..passart

Alweer wat aanwinsten :-)

Om te beginnen de Einderstraat rond 1970 : enkele boerderijen die rond de helft van de zeventiger jaren zijn afgebroken :

Richting Treebeek lag een mijnspoor , direct achter de slikvijver . Ook dat spoor is verdwenen en liep van de staatsmijn Hendrik naar staatsmijn Emma voor kolentransport . Nu is er een weg : de Emmaweg . Ter hoogte van waar nu de rotonde is , was een brug die over het spoor liep . Ik ben er honderden keren overheen geweest op weg naar school of naar Treebeek . Vóór die brug aan de Wiënweg lag de Ireneschool waar ik enkele maanden op gezeten heb ……. Uiteraard vind je er niets meer over terug ….. alle foto’s rond 1960-1970 .

Dancing Manuela

Boven aan de Oude Brunssummerweg , tegen de oude kolonie Nieuw Einde lag ooit een Dancing Manuela . Als kind zijnde verbaasde ik mij er altijd over dat in het weekend de auto’s langs de weg geparkeerd werden , tientallen , meestal met Duits kenteken . Je kunt rustig zeggen dat het een bijna internationale trekpleister was , het liep goed en veel orkesten wisten de weg ook te vinden . Een idee van welke orkesten kun je terugvinden op deze site :   http://www.henkbloebaum.nl/

credits : Kees Goorden

credits : Kees Goorden

Maar aan alles komt een eind : rond 1970 brandde het pand volledig af . Ik weet nog dat ik als kind ging kijken naar de resten , en met mij veel andere kinderen . In de etalage lag toen nog alle kleingeld , afkomstig uit een automaat , veelal Duits geld . Het was een periode dat Nieuw Einde op de kaart stond , zoveel publiek trok het . Na de brand werd het nooit meer wat het was : De Dancing annex cafe verhuisde naar het centrum van Heerlen .

credits : Jos van de Wall

credits : Jos van de Wall

Maar het was niet de enige kroeg in de buurt : aan de Schrieversheideweg lag een huizenblok met in het midden café Drijver . Na de sloop verhuisde deze kroeg naar de Anjelierstraat :

credits : Kees Gor

credits : Kees Goorden

Hoe klein de wijk ook was : er was een rijk verenigingsleven 🙂