de Zeekoelen

Veel foto’s heb ik al geplaatst over dit zwembad dat jarenlang een trekpleister was , net op de grens Brunssum/Heerlen . Nu liggen er “chalets” van landgoed Brunsheim . In de zestiende eeuw was er een “galgenveldje” waar bokkerijders en ander gespuis werd opgeknoopt . Begin vorige eeuw begon de firma Jaarsma een put te slaan voor zand en bruinkool . Onderstaande foto een impressie voordat het zwembad aangelegd zou worden in 1960 .13083364_455957057932332_4512624394882241291_n

Kaartjes …..

1933 : de gemeente Heerlen had een architect opdracht gegeven een kaart te maken met de toenmalige planning . Heerlen noord zou een parkachtig geheel worden , alle gearceerde delen zouden “groen” worden . Helaas is dat maar ten dele waar geworden . Opvallende details : tussen de Heksenberg en Versiliënbosch ontbreekt de Maria-Cristinawijk ( Hermann Göringkolonie ) , ook de wijk Vrieheide en de Weggebekker bestonden nog niet .1933

ADB

Dat zegt niemand meer wat . Het stond voor Algemeen Dienstverlenende Bedrijven en was een dochteronderneming van de toenmalige DSM . Voorheen was het een onderdeel van het FSI ( Fonds Sociale Instellingen , waar afgekeurde mijnwerkers tewerkgesteld konden worden ) Daaronder vielen o.a. een kabelboomfabriek , een houtzagerij en een palletfabriek . Die houtzagerij was waar zich nu Quickfit bevind aan de Emmaweg . Op mijn 26e zat ik even zonder werk en wilde toch wat doen , waarna ik ruim vier jaar gewerkt heb op deze zagerij . Ik heb er wel geleerd te werken !

voormalige ADB houtzagerij te Treebeek ca 1992

voormalige ADB houtzagerij te Treebeek ca 1992

Ikzelf aan de lintzaag , ADB zagerij 1986

Ikzelf aan de lintzaag , ADB zagerij 1986

Een school die verdween

Het is een school die eigenlijk wel in deze buurt thuishoort en zich op de grens bevond van Treebeek en het Eynder veld .  De school werd vlak na de eerste wereldoorlog gebouwd : ook toen werden de koloniën Treebeek en Haansberg uit de grond gestampt en de kinderrijke gezinnen hadden wel behoefte aan een protestantse school , een lagere- en MULO school . De school was ook bekend onder de naam Haansbergschool . De foto is gemaakt vanaf een locatie bij de Uterweg richting spoorbrug , die toen over de lijn Hendrik-Emma lag ( nabij het voormalig kolendepot ) De school werd gesloopt vanwege de buinkoolwinning , juist in dat gebied zou Carisborg een enorm gat slaan net ten zuiden van Treebeek .lagere school3

Een geheimzinnige villa ?

Direct naast Tuindorp , ten Oosten daarvan , lag een klein landgoed en ik weet mij nog goed te herinneren dat we er altijd met de bus langskwamen . Er stond een villa op , met veel glas aan de voorzijde . Op kadastrale kaartjes is het ingetekend , gebouwd rond 1960 en afgebroken rond 1985 . Geen foto’s , geen gegevens , niets . Zo snel als het er stond was het ook weer weg . Ik weet dat ik op- mijn strooptochten wel eens achterom ben geweest tijdens de sloop , en er was een betonnen ondergronds “iets” , een schuine oprit verschafte toegang . Een garage ? Wel groot . Alles is verdwenen en ik ben al tijden op zoek naar foto’s van dit geheimzinnige complex ……..passart

Alweer wat aanwinsten :-)

Om te beginnen de Einderstraat rond 1970 : enkele boerderijen die rond de helft van de zeventiger jaren zijn afgebroken :

Richting Treebeek lag een mijnspoor , direct achter de slikvijver . Ook dat spoor is verdwenen en liep van de staatsmijn Hendrik naar staatsmijn Emma voor kolentransport . Nu is er een weg : de Emmaweg . Ter hoogte van waar nu de rotonde is , was een brug die over het spoor liep . Ik ben er honderden keren overheen geweest op weg naar school of naar Treebeek . Vóór die brug aan de Wiënweg lag de Ireneschool waar ik enkele maanden op gezeten heb ……. Uiteraard vind je er niets meer over terug ….. alle foto’s rond 1960-1970 .