Kaarten

Het internet is één grote bron van informatie : achtergronden , ontwikkelingen , foto’s en dan natuurlijk landkaarten / minuutkaarten . “Onze” buurt is er één die talloze veranderingen onderging . Was het in den beginne een heideachtig landschap met her en der groepjes woningen / boerderijen met hier en daar een kasteel , nu is het een landschap dat intussen volledig volgebouwd is .

Reden is dat rond 1900 onder meer de mijnindustrie opkwam , daarnaast kwam de zilverzandwinning en de bruinkoolwinning op gang . Dat heeft hier in de directe omgeving heel wat gaten in de grond geslagen . Maar ook toen begon men met de bouw van de zg. koloniën : arbeidershuizen tbv hoofdzakelijk mijnwerkers . Het einde van al die activiteiten zorgde voor een pokdalig landschap , waar vele gaten alweer gevuld zijn en vervangen door groengebieden en parken . Het enigste dat nu nog echt actief is , is de zilverzandwinning , een fijn soort zand ( SiO2 ) dat een hoge graad van zuiverheid heeft en zijn weg vind in overwegend de optische- en glasindustrie . Van waar ik nu woon kijk ik uit over de grootste nu nog bestaande groeve van Beaujean ten zuiden van de Unolaan .

Ik heb geprobeerd de kaartjes uit te snijden en in chronologische volgorde te plaatsen , en zo kun je stap voor stap de veranderingen zien vwb landschap , woningbouw etc.

 

1662

1662 : Brunssum , Rompen , Geyt , Ganzewen ……

1755 : de buurten vormen zich langzaam

 

 

 

1815

1815 Nieuw einde , een versnipperd landschap met enkele huizen en boerderijen

 

1850

1850 , net voordat de industrialisatie begon

1898 Reichsamt fur Landesaufnahme

1925

1925 : de eerste bruinkoolgroeves zijn nu zichtbaar tussen de Passart en Nieuw einde

1940

1940 : groeve Carisborg is volledig in bedrijf , de andere putten inmiddels gesloten

1960

1960 : bruinkoolvelden zijn nu gesloten de staatsmijn Emma echter op zijn hoogtepunt

1970

1970 De Emma is aan zijn einde , de Vrieheide is nu een feit . De oude kolonie Nieuw einde staat er nog . De gele vlekken zijn de zandgroeves rondom de wijk

1980

1980 : de meeste zandgroeves zijn nu weg . Gaten in de wijk worden ook nu langzaamaan opgevuld

2000

anno 2000 : De bebouwing zoals die er nu uitziet . Groeves zijn nu getransformeerd tot recreatiegebieden / parken . De hoofdwegen zijn historisch , daartussen is bijna alles verandert 🙂 De vervuilende industriën uit het verleden zijn verleden tijd …..