Zandgroeve Heerlerheide

Voor mij in het begin een proeftuin waar ik van alles tegenkwam . Helaas was de beheerder mij te slim af en grendelde het gebied nauwgezet af … Leuk is evenwel dat dit stuk geen bezoekers kent en de biotoop rustig zijn gang kan gaan . Er is nog wel zandwinning , naderhand zal het een recreatieve functie krijgen .

Op de foto een groep Canadese ganzen , die er altijd de nacht doorbrengen . Opvallende soorten : Spaanse vlag , Vals Witje .