Schrieversheide

Iedereen hier uit de buurt kent het : de poelen van de Schrieversheide , alsmede ook het bezoekerscentrum aansluitend aan de heide . Een mooi gebied met een rijke biodiversiteit .

Enkele opvallende soorten : Spaanse vlag , Zuidelijke glazenmaker , Koninginnepage , Gouden tor , Trompetmot …. en dat is nog maar een begin .

Maar ook hier hoop je maar dat mensen zich gedragen en respect hebben voor al wat leeft in dit gebied dat ook aan veel verandering onderhevig is … Het leuke is dat dit op een steenworp van ons huis ligt 🙂