Weggebekker

 

02 Weggebekker Einderveld 1955
rond 1955 : De oude Brunssummerweg slingert zich vanaf de Langeberg naar beneden , niet lang hierna zou de wijk de Weggebekker in het veld rechtsonder verrijzen .

 

Vraag me niet waar deze naam vandaan komt : ik weet het niet . Vroeger , voor de bebouwing heette het het Eynderveld . Langs de Einderstraat lagen enkele boerenwoningen en een kleine weg leidde naar de Langeberg in Brunssum . Dat was de Oude Brunssummerweg en rond 1958 werd hier een woonwijk gebouwd , de Weggebekker . Vier doodlopende straatjes met eengezinswoningen , twee op één woningen en aan de van Galenstraat een flat , waar ik tot mijn achttiende gewoond heb . Langs de Oude Brunssummerweg waren ook enkele woningen en een winkel , de Végé . Dat was een toonbankwinkeltje in den beginne , naderhand zou het uitgroeien tot een kleine supermarkt . Dat is inmiddels afgebroken en vervangen door een gebouw van het Leger des Heils , een opvang voor probleemjongeren en daklozen .  Wat een tijd ! Ik heb een geweldige jeugd mogen doorbrengen . Aan de westzijde landbouwgrond en veld waar we hutten bouwden . Aan de Noordzijde een heuvel met een woonwagenkamp en in het Oosten de zandgroeves van Mertens en een bosje . Ruimte in overvloed , en dat bosje was ook ons speelterrein : bomen klimmen , crossen , noem maar op . De zandgroeve werd naderhand een slikvijver , maar toen gingen we er vissen en in de winter de Friese doorlopers onderbinden en schaatsen 🙂 We keken niet zo nauw . Ik was zo goed als altijd wel buiten te vinden en we overleefden dat wonderwel zonder mobiele telefoons ! Op een gegeven moment werd er een wijkraad ingesteld en de jongeren uit onze straat ( 6-14 jaar) waren boos omdat er rozeperkjes aangelegd zouden worden op de grasveldjes voor het flat . Dat waren onze trapveldjes en wat volgde was een soort van protest . Leuke tijden . Namen ? Rudi en Rob Jagt , Herman Barmethlo , Marcel en Rob van de sluis , Peter Haagmans , Gerrie Broers , Peter Bindels , ….. lang geleden . Aan de Westzijde natuurlijk akkerbouw en een zandberg . Dat was ook “ons” revier , naderhand werd de zandberg min of meer afgegraven en werd er elke zondag met motoren gecrossd op de “Bruine Berg” , die herrie was er dus elke zondag 🙂

Wat je ook had waren natuurlijk de venters die door de wijk reden : Karssing met een vreemdsoortige driewieler , van Ee , een Melkboer , Odekerken en Hagendoorn (bakkers)  , kolenboeren , oud ijzer handelaren , “loemeleboeren” , internet bestond nog niet 🙂

De wijk is er nog , alleen de groeve is gesloten , het woonwagenkamp was al richting Ten Esschen verhuisd rond 1965 en alles omgetoverd tot een groengebied . Zo gaat dat . Maar wel mooie herinneringen 🙂

%d bloggers liken dit: